Phần mềm nghe nhạc Media Player mini
Trang ChínhTrang Chính  TRANG CHỦTRANG CHỦ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
AutoIT Việt
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
AUTOIT.FORUMVI.COM

AutoIT Việt


 
Trang ChínhTrang Chính  TRANG CHỦTRANG CHỦ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
>> LIÊN MINH HUYỀN THOẠI (LOL) <<

Share | 
 

 Phần mềm nghe nhạc Media Player mini

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin

Giới tính : Nam
Posts : 1503
Gia nhập ngày : 01/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Kon Tum
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Chém Gió/Spam

Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới


Bài gửiTiêu đề: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 8:19 pm

Mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm mình vừa mới làm xong Mang tên Media Player Mini :twisted:
Ai có nhu cầu sử dụng thì xin mời tải file đính kèm ở bên dưới!

Còn đây là code autoit của phần mềm

Code:
Opt("MustDeclareVars", 1)
Opt("TrayMenuMode", 1)
Opt("TrayAutoPause", 0)
Opt("TrayOnEventMode", 1)
Opt("GUIOnEventMode", 1)

AutoItWinSetTitle("Media Player Minimal")
TraySetToolTip("Media Player Minimal")

;~ TraySetIcon(@ScriptFullPath, "AAICON")
TraySetIcon(@ScriptDir & '\IconRes\AAICON.ICO', 0)

TraySetState(2)

Global $Trayshow = TrayCreateItem("H&iện")
TrayCreateItem("")
Global $Trayplay = TrayCreateItem("C&hơi")
Global $Traypause = TrayCreateItem("Tạm dừng")
Global $Traystop = TrayCreateItem("&Dừng")
Global $Trayback = TrayCreateItem("&Trước")
Global $Traynext = TrayCreateItem("&Tiếp")
TrayCreateItem("")
Global $Trayopen = TrayCreateItem("&Mở")
TrayCreateItem("")
Global $Trayabout = TrayCreateItem("&Info")
Global $Trayexit = TrayCreateItem("&Thoát")

TrayItemSetState($Trayshow, 580)
TrayItemSetState($Trayplay, 132)
TrayItemSetState($Traypause, 132)
TrayItemSetState($Traystop, 132)
TrayItemSetState($Trayback, 132)
TrayItemSetState($Traynext, 132)

TrayItemSetOnEvent($Trayshow, "_ShowGUI")
TrayItemSetOnEvent($Trayplay, "_Play")
TrayItemSetOnEvent($Traypause, "_Pause")
TrayItemSetOnEvent($Traystop, "_Stop")
TrayItemSetOnEvent($Trayopen, "_Open")
TrayItemSetOnEvent($Trayabout, "_TrayAbout")
TrayItemSetOnEvent($Trayexit, "_Exit")

Global $File, $Sound, $Drag = False, $x, $y

Global $Gui = GUICreate("Máy nghe nhạc", 160, 50, (@DesktopWidth - 160) / 2, 5, 0x80880000,0x88)

Global $Pos = GUICtrlCreateSlider(0, 15, 160, 20, 0x38)

;~ Global $Open = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "AAICON", 5, 0, 16, 16)
;~ Global $Play = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "PLAY", 4, 34, 16, 16)
;~ Global $Pause = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "PAUSE", 20, 34, 16, 16)
;~ Global $Stop = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "STOP", 36, 34, 16, 16)
;~ Global $About = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "ABOUT", 108, 0, 16, 16)
;~ Global $Tray = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "TRAY", 124, 0, 16, 16)
;~ Global $Move = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "MOVE", 94, 0, 16, 16)
;~ Global $Close = GUICtrlCreateIcon(@ScriptFullPath, "CLOSE", 140, 0, 16, 16)

Global $Open = GUICtrlCreateIcon("IconRes\AAICON.ICO", 0, 5, 0, 16, 16)
Global $Play = GUICtrlCreateIcon("IconRes\PLAY.ico", 0, 4, 34, 16, 16)
Global $Pause = GUICtrlCreateIcon("IconRes\PAUSE.ico", 0, 20, 34, 16, 16)
Global $Stop = GUICtrlCreateIcon("IconRes\STOP.ico", 0, 36, 34, 16, 16)
Global $About = GUICtrlCreateIcon("IconRes\ABOUT.ico", 0, 108, 0, 16, 16)
Global $Tray = GUICtrlCreateIcon("IconRes\TRAY.ico", 0, 124, 0, 16, 16)
Global $Move = GUICtrlCreateIcon("IconRes\MOVE.ico", 0, 94, 0, 16, 16)
Global $Close = GUICtrlCreateIcon("IconRes\CLOSE.ico", 0, 140, 0, 16, 16)

GUICtrlSetLimit($Pos, 0, 0)
GUICtrlSetData($Pos, 0)
GUICtrlSetState($Pos, 128)
GUICtrlSetTip($Pos, "Position")
GUICtrlSetTip($Play, "Chơi")
GUICtrlSetState($Play, 128)
GUICtrlSetState($Pause, 128)
GUICtrlSetTip($Pause, "Dừng")
GUICtrlSetState($Stop, 128)
GUICtrlSetTip($Stop, "Dừng hẳn")
GUICtrlSetTip($Open, "Mở")
GUICtrlSetTip($Move, "Di chuyển")
GUICtrlSetTip($Close, "Đóng")
GUICtrlSetTip($Tray, "Thu nhỏ xuống")
GUICtrlSetTip($About, "Được viết bởi Nguyễn Vũ Trường Giang" & @CRLF & "Email : nguyenvutruongg@yahoo.com.vn", "Thông tin về phần mềm", 1, 3)

GUICtrlSetOnEvent($Play, "_Play")
GUICtrlSetOnEvent($Pause, "_Pause")
GUICtrlSetOnEvent($Stop, "_Stop")
GUICtrlSetOnEvent($Open, "_Open")
GUICtrlSetOnEvent($Close, "_Exit")
GUICtrlSetOnEvent($Tray, "_HideGUI")
GUICtrlSetOnEvent($Move, "_Move")
GUISetOnEvent(-3, "_Exit", $Gui)

GUISetState(@SW_SHOW, $Gui)

GUIRegisterMsg(0x0114, "_Seek")

While 1
   If __Sound_Length($Sound) = __Sound_Pos($Sound) Then _Play()
   GUICtrlSetData($Pos, __Sound_Pos($Sound) / 1000)
   Sleep(100)
WEnd

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Drag()
   WinMove("Media Player Minimal", "", MouseGetPos(0) - $x, MouseGetPos(1) - $y)
EndFunc  ;==>_Drag

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Exit()
   TrayItemSetState($Trayexit, 68)
   __Sound_Close($Sound)
   GUIDelete($Gui)
   Exit
EndFunc  ;==>_Exit


; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _GetMousePos($fToClient = False, $hWnd = 0)
   Local $iMode = Opt("MouseCoordMode", 1)
   Local $aPos = MouseGetPos()
   Opt("MouseCoordMode", $iMode)
   Local $tPoint = DllStructCreate("int X;int Y")
   DllStructSetData($tPoint, "X", $aPos[0])
   DllStructSetData($tPoint, "Y", $aPos[1])
   If $fToClient Then
      _ScreenToClient($hWnd, $tPoint)
      If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
   EndIf
   Return $tPoint
EndFunc  ;==>_GetMousePos

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _GetMousePosX($fToClient = False, $hWnd = 0)
   Local $tPoint = _GetMousePos($fToClient, $hWnd)
   If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
   Return DllStructGetData($tPoint, "X")
EndFunc  ;==>_GetMousePosX

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _GetMousePosY($fToClient = False, $hWnd = 0)
   Local $tPoint = _GetMousePos($fToClient, $hWnd)
   If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
   Return DllStructGetData($tPoint, "Y")
EndFunc  ;==>_GetMousePosY

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _HideGUI()
   GUISetState(@SW_HIDE, $Gui)
   TraySetState(1)
EndFunc  ;==>_HideGUI

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Move()
   $Drag = Not $Drag
   If $Drag = True Then
      $x = _GetMousePosX(True, $Gui)
      $y = _GetMousePosY(True, $Gui)
      AdlibRegister("_Drag", 20)
   Else
      AdlibUnRegister("_Drag")
   EndIf
EndFunc  ;==>_Move

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Pause()
   __Sound_Pause($Sound)
   TrayItemSetState($Trayplay, 68)
   TrayItemSetState($Traypause, 132)
   TrayItemSetState($Traystop, 132)
   GUICtrlSetState($Pos, 128)
   GUICtrlSetState($Pause, 128)
   GUICtrlSetState($Stop, 128)
   GUICtrlSetState($Play, 64)
EndFunc  ;==>_Pause

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Play()
   GUICtrlSetData($Pos, 0)
   GUICtrlSetLimit($Pos, __Sound_Length($Sound) / 1000, 0)
   __Sound_Play($Sound)
   TrayItemSetState($Trayplay, 132)
   TrayItemSetState($Traypause, 68)
   TrayItemSetState($Traystop, 68)
;~    TrayItemSetState($Trayopen, 132)
   GUICtrlSetState($Pos, 64)
   GUICtrlSetState($Play, 128)
   GUICtrlSetState($Pause, 64)
   GUICtrlSetState($Stop, 64)
;~    GUICtrlSetState($Open, 128)
EndFunc  ;==>_Play

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _ScreenToClient($hWnd, ByRef $tPoint)
   Local $aResult = DllCall("user32.dll", "bool", "ScreenToClient", "hwnd", $hWnd, "ptr", DllStructGetPtr($tPoint))
   If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
   Return $aResult[0]
EndFunc  ;==>_ScreenToClient

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Seek($hWnd, $iMsg, $iwParam, $ilParam)
   Local $spos = GUICtrlRead($Pos)
   Local $h, $m, $s
   $h = Floor($spos / 3600)
   $m = Floor(($spos - $h * 60) / 60)
   $s = $spos - $h * 3600 - $m * 60
   __Sound_Seek($Sound, 0, 0, $spos)
   __Sound_Play($Sound)
EndFunc  ;==>_Seek

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _ShowGUI()
   TrayItemSetState($Trayshow, 580)
   GUISetState(@SW_SHOW, $Gui)
   TraySetState(2)
EndFunc  ;==>_ShowGUI

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Stop()
   __Sound_Stop($Sound)
   TrayItemSetState($Trayplay, 68)
   TrayItemSetState($Traypause, 132)
   TrayItemSetState($Traystop, 132)
;~    TrayItemSetState($Trayopen, 68)
   GUICtrlSetState($Pos, 128)
   GUICtrlSetState($Pause, 128)
   GUICtrlSetState($Stop, 128)
   GUICtrlSetState($Play, 64)
;~    GUICtrlSetState($Open, 64)
   GUICtrlSetLimit($Pos, 0, 0)
   GUICtrlSetData($Pos, 0)
EndFunc  ;==>_Stop

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _TrayAbout()
   TrayItemSetState($Trayabout, 68)
   TrayTip("About Media Player Minimal", "Được viết bởi Nguyễn Vũ Trường Giang" & @CRLF & "Email : nguyenvutruongg@yahoo.com.vn", 5, 1)
EndFunc  ;==>_TrayAbout

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func _Open()
   TrayItemSetState($Trayopen, 68)
   GUICtrlSetState($Play, 64)
   GUISetState(@SW_DISABLE, $Gui)
   __Sound_Close($Sound)
   $File = FileOpenDialog("Mở", @MyDocumentsDir & "/", "Tất cả các file âm thanh (*.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; *.mdi; *.midi; *.rmi)|  MPEG Layer 3 Audio File (*.mp3)|  WAVE Audo File (*.wav)|  Windows Media Audio File (*.wma)|  MIDI File (*.mid; *.mdi; *.midi; *.rmi)|Tất cả các file (*.*)", 3, "Tên file :GiangPro")
   If Not @error Then
      $Sound = __Sound_Open($File)
      If @error Then
         MsgBox(0, "Lỗi", "Không thể mở file!")
      Else
         _Play()
      EndIf
   EndIf
   GUISetState(@SW_ENABLE, $Gui)
EndFunc  ;==>_Open

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Open($sFile)
   Local $aSndID
   For $i = 1 To 10
      $aSndID &= Chr(Random(97, 122, 1))
   Next
   ___Sound_MciSendString("open " & FileGetShortName($sFile) & " alias " & $aSndID)
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return $aSndID
EndFunc  ;==>__Sound_Open

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Close($aSndID)
   ___Sound_MciSendString("close " & $aSndID)
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return 1
EndFunc  ;==>__Sound_Close

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Play($aSndID)
   If __Sound_Pos($aSndID) = __Sound_Length($aSndID) Then ___Sound_MciSendString("seek " & $aSndID & " to start")
   ___Sound_MciSendString("play " & $aSndID)
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return 1
EndFunc  ;==>__Sound_Play

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Stop(ByRef $aSndID)
   ___Sound_MciSendString("stop " & $aSndID)
   If @error Then Return SetError(2, @error, 0)
   ___Sound_MciSendString("seek " & $aSndID & " to start")
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return 1
EndFunc  ;==>__Sound_Stop

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Pause($aSndID)
   ___Sound_MciSendString("pause " & $aSndID)
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return 1
EndFunc  ;==>__Sound_Pause

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Length($aSndID)
   ___Sound_MciSendString("set " & $aSndID & " time format miliseconds")
   Return Number(___Sound_MciSendString("status " & $aSndID & " length", 255))
EndFunc  ;==>__Sound_Length

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Seek(ByRef $aSndID, $iHour, $iMin, $iSec)
   ___Sound_MciSendString("set " & $aSndID & " time format miliseconds")
   Local $iMs = $iSec * 1000
   $iMs += $iMin * 60 * 1000
   $iMs += $iHour * 60 * 60 * 1000
   ___Sound_MciSendString("seek " & $aSndID & " to " & $iMs)
   If @error Then Return SetError(1, @error, 0)
   Return 1
EndFunc  ;==>__Sound_Seek

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func __Sound_Pos($aSndID)
   ___Sound_MciSendString("set " & $aSndID & " time format miliseconds")
   Return Number(___Sound_MciSendString("status " & $aSndID & " position", 255))
EndFunc  ;==>__Sound_Pos

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Func ___Sound_MciSendString($string, $iLen = 0)
   Local $iRet = DllCall("winmm.dll", "dword", "mciSendStringW", "wstr", $string, "wstr", "", "uint", $iLen, "ptr", 0)
   If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
   If $iRet[0] Then Return SetError(10, $iRet[0], $iRet[2])
   Return $iRet[2]
EndFunc  ;==>___Sound_MciSendString

Hay thì thank lấy tinh thần nha!
Tài Sản của Admin
Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://autoit.forumvi.com
Admin
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin

Giới tính : Nam
Posts : 1503
Gia nhập ngày : 01/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Kon Tum
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Chém Gió/Spam

Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới


Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 8:24 pm

Xin lỗi nha máy nhà mình lạng wa nên file không up được bây giờ mình mới up lại :roll:
Tài Sản của Admin
Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://autoit.forumvi.com
Fucktheworld
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Fucktheworld

Giới tính : Nam
Posts : 941
Gia nhập ngày : 03/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Earthly Paradise
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Trảm Phong

Tài Sản
Huân Chương:


Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 9:07 pm

Post cách sử dụng đi bác ơi
Tài Sản của Fucktheworld
Tài Sản
Huân Chương:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin

Giới tính : Nam
Posts : 1503
Gia nhập ngày : 01/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Kon Tum
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Chém Gió/Spam

Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới


Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 9:11 pm

Bạn chú ý vào các hình trên phần mềm ah!
Mò 1 chập là ra thui :cyclops:
Tài Sản của Admin
Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://autoit.forumvi.com
Fucktheworld
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Fucktheworld

Giới tính : Nam
Posts : 941
Gia nhập ngày : 03/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Earthly Paradise
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Trảm Phong

Tài Sản
Huân Chương:


Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 9:21 pm

Ra mỗi cái chương trình rồi chẳng bấm được vào đâu cả. Chỉ có close đi thôi 🇳🇴
Tài Sản của Fucktheworld
Tài Sản
Huân Chương:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin: Tổng Tư Lệnh
Admin

Giới tính : Nam
Posts : 1503
Gia nhập ngày : 01/03/2012
Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : Kon Tum
Nghề nghiệp/Sở thích Nghề nghiệp/Sở thích : Chém Gió/Spam

Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới


Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   Sat Mar 03, 2012 9:33 pm

Xin lỗi nha mình đính nhằm file thử nghiệm File thật đây nek
Mình rất xin lỗi
Tài Sản của Admin
Tài Sản
Huân Chương: Xe đời mới

Attachments
Window MP.zip
Tải ở đây
(273 Kb) Downloaded 185 times


ĐỜI VÔ LỐI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://autoit.forumvi.com
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm nghe nhạc Media Player mini   

Tài Sản của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

Phần mềm nghe nhạc Media Player mini

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AutoIT Việt :: Học AuToIT Việt :: Trung Tâm AutoIT Việt-